Zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu

Podle Vyhlášky č- 391/2013Sb je podmínkou vystavení zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu sportu klinické vyšetření registrujícím lékařem, vyšetření moče a klidového EKG - vše za úplatu žádající osoby (rodiče). V našem regionu je možné si EKG objednat u MUDr. Přibíkové, dětská kardiolog. amb. Rokycany, tel.: 371 762 113  (sestra), žádanku vyzvednout u nás.  Cena EKG cca 150 Kč - hradí se po vyšetření.

S popisem EKG je nutné si objednat termín vyšetření v naší ordinaci. Další možností je objednat si vyšetření u sportovního lékaře, kde Vám klidové EKG vyšetří v rámci jedné návštěvy - kontakt:   MUDr. Petr Hána, Rokycany - www.sport-medicine.cz

V případě, že dítě vykonává zdravotné náročnou sportovní disciplínu (např. karate, judo, kickbox, další kontaktní sporty, potápění, horolezectví) je vždy nutné vyšetření sportovním lékařem včetně  zátěžového EKG.

Zdravotní způsobilost ke studiu na "sportovní škole" posuzuje vždy sportovní lékař.

Kontakt

MUDr. Karolina Vydrová PLDD Mýto, Letná 575 , 33805
Holoubkov 7, 33801
tel. 722 904 317 karvydrova@seznam.cz